ПОРТФОЛИО НА СТЕФКА МИХАЙЛОВА
                  СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ И ООС И ИТ

    

НАЧАЛО

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛЕН

ОПИТ

ФИЛОСОФИЯ

ДЕЙНОСТИ

МЕТОДИ

КОНТАКТИ

  Професионален опит

1990год. - Висше образование; образователно-квалификационна степен – МАГИСТЪР, специалност: "Добив на черни метали”, професионална  квалификация Инженер-металург

1995год. - Придобита допълнителна квалификация "учител" във ВМЕИ - гр.Габрово 

1997год. - Придобита допълнителна квалификация "учител по химия в средните училища  в ЮЗУ -гр.Благоевград


2009год.- Придобита допълнителна квалификация "учител по информатика и ИТ" в ЮЗУ -гр.Благоевград

 

                                   

 “Учи се от вчера, живей за днес, надявай се за утре. Важното е да не спираш да задаваш въпроси.” - Алберт Айнщайн
           „Приемете цялото образование, което можете, но, за Бога, правете нещо! Не стойте просто там.
Накарайте  нещата да се случат!" - Лий Якок


за контакти:
s_mihailova@egblg.com
                                                                             Copyright   Всички права запазени