ПОРТФОЛИО НА СТЕФКА МИХАЙЛОВА
                  СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ И ООС И ИТ

    

НАЧАЛО

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛЕН

ОПИТ

ФИЛОСОФИЯ

ДЕЙНОСТИ

МЕТОДИ

КОНТАКТИ

Квалификации

  2017год. - Придобита ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНОКВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН - ДИИУ,СУ КЛ.ОХРИДСКИ"- гр. СОФИЯ

 2015год. - Придобита ВТОРА ПРОФЕСИОНАЛНОКВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН - ДИИУ,СУ КЛ.ОХРИДСКИ"- гр. СОФИЯ

 2013 год. - Придобита ТРЕТА ПРОФЕСИОНАЛНОКВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН - ДИПКУ, ТУ - гр.СТАРА ЗАГОРА

 2011год. - Придобита ЧЕТВЪРТА ПРОФЕСИОНАЛНОКВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН - ДИПКУ, ТУ - гр.СТАРА ЗАГОРА

 2009год. - Придобита ПЕТА ПРОФЕСИОНАЛНОКВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН - ДИПКУ, ТУ - гр.СТАРА ЗАГОРА

                                           

                                                                                                                                                                     

за контакти:
s_mihailova@egblg.com
                                                                                   Copyright   Всички права запазени