ПОРТФОЛИО НА СТЕФКА МИХАЙЛОВА
                СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ И ООС И ИТ

    

НАЧАЛО

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛЕН

ОПИТ

ФИЛОСОФИЯ

ДЕЙНОСТИ

МЕТОДИ

КОНТАКТИ

                  

Сертификати: курсове, семинари

2010 год. - Сертификат за участие в семинар на тема "Превенция на рисковете за деца в Интернет"
2010год. - Сертификат за завършено обучение на оценители на тестови задачи по ХООС – МОН, ЦКОКО -Боровец
2011год. - Удостоверение за завършен курс на тема "Цифрови изображения"
2012год. - Сертификат за участие в семинар на тема: «Активно обучение по химия» - ПУ «П.Хилендарски» - гр.Пловдив
2013 год. - Свидетелство за професионална квалификация, Едногодишна специализация "Съвременно обучение по природни науки" – ЮЗУ , Природо-математически факултет – гр. Благоевград
2014 год. - Сертификат за участие в практически семинар на тема "Формиране на ключови компетентности по ПН в интерактивна образователна среда" - РААБЕ България
2015год. -Удостоверение за завършен курс на тема „Портфолио – съвременна образователна технология“ – ДИИУ, Софийски университет "Св. Климент Охридски", София
2015 год. - Сертификат за участие в Уикенд за устойчиво развитие «КонсУмувай» фондация «Екоцентрик»- гр.София
2015г.- Сертификат за участие в семинар на тема: « Изработване и оценка на тестови задачи за външно оценяване» - ЦКОКО – гр.Благоевград
2017 год.- Удостоверение за завършен тренинг с продължителеност 16 учебни часа на тема “Учебният експеримент в новите учебни програми по ХООС“ – ЮЗУ „Н.Рилски“ – гр. Благоевград
2019 год. - Сертификат - Microsoft Office Specialist - Office PowerPoint® 2016
verify.certiport.com 8XV9-uSwU

                                                        
за контакти:
s_mihailova@egblg.com
                                                                            Copiright  - Всички права запазени