ПОРТФОЛИО НА СТЕФКА МИХАЙЛОВА
                   СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ И ООС И ИТ

    

НАЧАЛО

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛЕН

ОПИТ

ФИЛОСОФИЯ

ДЕЙНОСТИ

МЕТОДИ

КОНТАКТИ

  Конференции

Сертификат за участие в 43 Национална конференция на учителите по химия "Европейските измерения на българското химическо образование"- 26-28 октомври 2009г /гр. Ловеч – (презентация)

Сертификат за участие в 44 Национална конференция на учителите по химия  "Българското химическо образование в Международната година на химията"- 24 - 26 октомври 2011г./гр. София - (презентация)

Сертификат за участие в 45 Национална конференция на учителите по химия с международно участие на тема: Образователни стандарти и природонаучна грамотност - 25 - 27октомври 2013г.- гр. Габрово

Сертификат за участие в Пета международна научна конференция- FMNS-2013, Югозападен университет, Факултет по математика и естествознание – 12-16.06.2013г - гр.Благоевград - (презентация)

Сертификат за участие в 47-ма Национална конференция на учителите по химия с международно участие на тема „Актуални тенденции в химическото образование” - 27-29 октомври 2018г.- гр. Благоевград

Сертификат за участие в 48-ма Национална конференция на учителите по химия с международно участие на тема „Актуални тенденции в химическото образование”25 - 27 октомври 2019 г.- гр. София


Публикации  

Публикации


                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                    

за контакти:
s_mihailova@egblg.com
                                                                             Copyright   Всички права запазени