Портфолио на Стефка Михайлова -
старши учител по Информационни технологии
Химия и опазване на околната среда


Начало

Образование

Професионален опит

Философия

Отговорности

Методи

Контакти
Сертификати

Участие в езиков курс по английски език - гр.Благоевград / 2005г.

Участие в обучение по ХООС - гр.София / 2007г.

Участие в обучение на оценители на тестови задачи със свободен отговор по ХООС - Боровец -2010г.

Участие в обучение по правилата за осгуряване на ЗБУТ -гр.Благоевград / 2010г.

Участие в обучение по правилата за осгуряване на ЗБУТ -гр.Благоевград / 2011г.

Завършен курс на тема:" Цифрови изображения " - гр.Благоевград / 2011г.

Участие в семинар на тема "Активно обучение по химия" - гр.Благоевград / 2012г.

Участие в семинар на тема "Методи за решаване на алгоритмично по - сложни задачи по модул ЕТ"-гр.Благоевград / 2012г.

Участие в семинар на тема ''Превенция на рисковете за деца в Интернет" - гр.Благоевград / 2012г.
за контакти:
s_mihailova@egblg.com

Copyright   Всички права запазени