Портфолио на Стефка Михайлова -
старши учител по Информационни технологии
Химия и опазване на околната среда


Начало

Образование

Професионален опит

Философия

Отговорности

Методи

Контакти
Професионален опит - квалификации

Придобиване на допълнителна квалификация "учител" във ВМЕИ -гр.Габрово - 1995г.                          
Придобиване на допълнителна квалификация "учител по химия в средните училища"
 в ЮЗУ -гр.Благоевград - 1997г.Придобиване на допълнителна квалификация "учител по информатика и ИТ"
 в ЮЗУ -гр.Благоевград -2009г.
Придобиване на пета професионално-квалификационна степен в Тракийски университет
гр. Стара Загора - 2009г.
Придобиване на четвърта професионално-квалификационна степен в Тракийски университет
гр. Стара Загора - 2011г.
за контакти:
s_mihailova@egblg.com
Copyright   Всички права запазени