Портфолио на Стефка Михайлова -
старши учител по Информационни технологии
Химия и опазване на околната среда


Начало

Образование

Професионален опит

Философия

Отговорности

Методи

КонтактиМетоди на преподаване

В  практиката си използвам различни методи на преподаване, за да постигна разбиране от страна на учениците. Целта ми е да стимулирам познавателната активност на учениците в учебния процес.

Използвам следните методи:

Демонстрация; Обучаваща беседа;

Обяснение;Инструктаж;

Дискусия; Упражнение; Упражнение по образец

Групово решаване на практическа задача;

Наблюдение;Самостоятелна работа;

Домашна  работа;

Проверка на самостоятелна домашна работа;

Работа в екип;


Консултации с учениците провеждам всяка седмица, което е отразено в училищния график. Използвам служебната си поща, за проверка  на самостоятелната работа на учениците, като също така отговарям на зададени от тях въпроси, възникнали в процес на самоподготовката им  в къщи. 

за контакти:
s_mihailova@egblg.com

Copyright   Всички права запазени