Портфолио на Стефка Михайлова -
старши учител по Информационни технологии
Химия и опазване на околната среда


Начало

Образование

Професионален опит

Философия

Отговорности

Методи

КонтактиКвалификации

Придобиване на допълнителна квалификация "учител" във ВМЕИ -гр.Габрово - 1995г.Придобиване на допълнителна квалификация "учител по химия в средните училища"

 в ЮЗУ -гр.Благоевград - 1997г.
Придобиване на допълнителна квалификация "учител по информатика и ИТ"

в ЮЗУ -гр.Благоевград -2009г.


Придобиване на пета професионално-квалификационна степен в Тракийски университет - Стара Загора -2009г.
Придобиване на четвърта професионално-квалификационна степен в Тракийски университет - Стара Загора -2011г.

за контакти:
s_mihailova@egblg.com

Copyright   Всички права запазени